O nas

Nasza Fachowość jest gwarancją najwyższego poziomu oferowanych rozwiązań. W relacjach z klientami kładziemy nacisk na Funkcjonalność, praktyczność i dopasowanie do potrzeb, tak by nasza współpraca stanowiła dla klientów rzeczywisty Fundament Bezpieczeństwa w ich działalności biznesowej.

Dzięki kompleksowej analizie ryzyk, każdą ofertę Fides cechuje Integralność – nasi klienci otrzymują jedno rozwiązanie dla wszystkich obszarów ryzyka funkcjonowania firmy. Indywidualne podejście pozwala nam zaoferować każdorazowo Idealne rozwiązania.

Zespół tworzący Fides to profesjonaliści w zakresie oceny ryzyka, opracowywaniu optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i negocjacji z ubezpieczycielami. Nasze bogate Doświadczenie wykorzystujemy dla dobra klientów. Wartością w naszej firmie jest również ciągłe Doskonalenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności, dzięki temu Doradztwo oferowane firmom korzystającym z naszych usług jest na niezwykle wysokim poziomie.

Etyka i Efektywność to ważne aspekty w działalności Fides. Nasi Eksperci zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera. Działamy transparentnie i uczciwie.

Przywiązujemy dużą wagę do jakości naszych usług, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w branży ubezpieczeniowej Solidność jest kluczową kompetencją. Kładziemy nacisk na Skuteczność – szczególnie na etapie wdrażania programów ochrony ubezpieczeniowej. Działamy wyłącznie w interesie klientów i na rzecz klientów, a ich Sukces jest naszym celem i najważniejszym osiągnięciem.